Δοκιμή Λογισμικού

Διαφορές μεταξύ Απόδοσης έναντι Φορτίου έναντι Δοκιμών Καταπόνησης

30 Οκτωβρίου 2021

Πίνακας περιεχομένων

Δοκιμή απόδοσης

Είναι μια διαδικασία δοκιμής λογισμικού που χρησιμοποιείται για τον έλεγχο του χρόνου απόκρισης, της ταχύτητας, της σταθερότητας, της αξιοπιστίας, της επεκτασιμότητας και της χρήσης μιας εφαρμογής λογισμικού κάτω από συγκεκριμένο φόρτο εργασίας. Ο πρωταρχικός σκοπός της δοκιμής απόδοσης είναι ο εντοπισμός και η εξάλειψη των συμφόρηση απόδοσης στην εφαρμογή λογισμικού.

Γίνεται για να προσφέρει στους ενδιαφερόμενους πληροφορίες σχετικά με την εφαρμογή σχετικά με την ταχύτητα, την επεκτασιμότητα και τη σταθερότητα. Χωρίς τη δοκιμή απόδοσης, το λογισμικό θα υποφέρει από προβλήματα όπως: αργή λειτουργία, ασυνέπειες σε διαφορετικά λειτουργικά συστήματα.

Η δοκιμή απόδοσης καθορίζει εάν το λογισμικό πληροί τις απαιτήσεις ταχύτητας, σταθερότητας και επεκτασιμότητας υπό αναμενόμενους φόρτους εργασίας. Οι εφαρμογές που αποστέλλονται στην αγορά με μετρήσεις χαμηλής απόδοσης λόγω ανύπαρκτων ή χαμηλής απόδοσης δοκιμών δεν κερδίζουν κακή φήμη και αποτυγχάνουν να επιτύχουν τους στόχους πωλήσεων.

Δοκιμή φορτίου

Δοκιμή φορτίου προσδιορίζει εάν η υποδομή που χρησιμοποιείται για τη φιλοξενία της εφαρμογής είναι επαρκής ή όχι. Χρησιμοποιείται για να διαπιστώσει εάν η απόδοση της εφαρμογής είναι βιώσιμη όταν βρίσκεται στο αποκορύφωμα του φόρτου χρήστη. Δείχνει πόσους χρήστες χειρίζεται η εφαρμογή και την κλίμακα της εφαρμογής που απαιτείται από άποψη υλικού, χωρητικότητας δικτύου κ.λπ. για πρόσβαση στην εφαρμογή. Σας βοηθά να προσδιορίσετε τη μέγιστη λειτουργική ικανότητα και τυχόν σημεία συμφόρησης και να προσδιορίσετε ποιο στοιχείο προκαλεί υποβάθμιση.

Γίνεται υπό ελεγχόμενες εργαστηριακές συνθήκες για να συγκριθούν οι δυνατότητες διαφορετικών συστημάτων ή να μετρηθούν με ακρίβεια οι δυνατότητες ενός μεμονωμένου συστήματος. Περιλαμβάνει την τόνωση του φορτίου του χρήστη για την εφαρμογή-στόχο. Σας βοηθά να προσδιορίσετε πώς συμπεριφέρεται η εφαρμογή σας όταν την χτυπούν πολλοί χρήστες ταυτόχρονα. Ο κύριος στόχος είναι να καθοριστεί η ποσότητα εργασίας που μπορεί να χειριστεί ένα σύστημα χωρίς υποβάθμιση της απόδοσης.

Stress Testing

Τεστ καταπόνησης ελέγχει τη σταθερότητα και την αξιοπιστία των εφαρμογών. Το stress test στοχεύει στη μέτρηση των δυνατοτήτων χειρισμού σφαλμάτων και της ευρωστίας των εφαρμογών υπό έντονες συνθήκες και διασφαλίζει ότι δεν συντρίβονται κάτω από δύσκολες καταστάσεις. Δοκιμάζει πέρα ​​από τα κανονικά σημεία λειτουργίας και αξιολογεί τον τρόπο λειτουργίας των εφαρμογών υπό ακραίες συνθήκες. Το Stress Test ονομάζεται επίσης τεστ αντοχής. Στο πλαίσιο αυτού του τύπου δοκιμών, το AUT υφίσταται άγχος για σύντομο χρονικό διάστημα ώστε να γνωρίζει την αντοχή του. Η κύρια χρήση της προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων είναι ο καθορισμός του ορίου στο οποίο σπάει το σύστημα ή το λογισμικό ή το υλικό. Ελέγχει εάν το σύστημα επιδεικνύει αποτελεσματική και αποδοτική διαχείριση σφαλμάτων υπό ακραίες συνθήκες.

Δοκιμή απόδοσηςΔοκιμή φορτίουStress Testing
Είναι ένα υπερσύνολο δοκιμών καταπόνησης και φορτίου.Είναι ένα υποσύνολο του δοκιμή απόδοσης .Είναι ένα υποσύνολο του δοκιμή απόδοσης .
Βοηθά στον καθορισμό των προτύπων για την εφαρμογή.Βοηθά στην αναγνώριση του ανώτατου ορίου του συστήματος, καθιέρωσε το SLA της εφαρμογής και ελέγχει πώς το σύστημα μπορεί να χειριστεί ένα μεγάλο φορτίο.Βοηθά να ελέγξετε πώς συμπεριφέρεται το σύστημα κάτω από ακραία φορτία.
Στόχος του είναι να λάβει μια ένδειξη για το πώς συμπεριφέρεται μια εφαρμογή κάτω από κανονικές παραμέτρους.Ο κύριος στόχος είναι η δημιουργία αυξημένου φόρτου σε μια διαδικτυακή εφαρμογή.Στόχος του είναι να διασφαλίσει ότι οι διακομιστές δεν θα κολλήσουν κάτω από μια ξαφνική υψηλή ταχύτητα για μεγάλη διάρκεια.
Το όριο φόρτωσης είναι τόσο πάνω όσο και κάτω από το όριο ενός διαλείμματος.Το όριο φορτίου είναι ένα κατώφλι διακοπής.Το όριο φορτίου είναι πάνω από το όριο ενός διαλείμματος.
Παράδειγμα: Έλεγχος ταυτόχρονων χρηστών, συνδέσεων HTTP ή έλεγχος Κατάλληλο χρόνος απόκρισης .Παράδειγμα: Δοκιμάστε έναν επεξεργαστή κειμένου κάνοντας μια αλλαγή στον μεγάλο όγκο δεδομένων και δοκιμάζοντας έναν εκτυπωτή μεταφέροντας μεγάλα δεδομένα.Παράδειγμα: τερματισμός και επανεκκίνηση των θυρών ενός μεγάλου δικτύου.

Συχνές ερωτήσεις

Πότε να κάνετε δοκιμές απόδοσης;

Γίνεται για να ελεγχθεί η απόδοση των διακομιστών, του δικτύου και της βάσης δεδομένων ιστότοπου. Εάν χρησιμοποιείτε μια ευέλικτη προσέγγιση ανάπτυξης λογισμικού, τότε πρέπει να δοκιμάζετε την εφαρμογή συνεχώς.

Πότε να κάνετε Load Testing;

Εκτελείται για να καθοριστεί πόσους χρήστες μπορεί να χειριστεί το σύστημα. Μπορείτε να ελέγξετε διαφορετικά σενάρια που σας επιτρέπουν να εστιάσετε σε άλλα μέρη του συστήματός σας, όπως η αρχική σελίδα ή η ιστοσελίδα ολοκλήρωσης αγοράς στον ιστότοπό σας για δοκιμή φόρτωσης ιστού. Σας βοηθά να προσδιορίσετε το φορτίο που δημιουργείται και διατηρείται στο σύστημα.

Πότε να κάνετε τεστ άγχους;

Είναι πολύ σημαντικό να δοκιμάσετε την ικανότητα αντοχής του συστήματος. Αυτό σας βοηθά επίσης να προετοιμαστείτε για απροσδόκητες αυξήσεις της κυκλοφορίας και σας δίνει περισσότερο χρόνο και πόρους για να διορθώσετε τυχόν προβλήματα συμφόρησης.

Είναι άδικο να πραγματοποιούνται ταυτόχρονα Stress Testing και Load testing;

Είναι μια κοινή ερώτηση σε πολλές συνεντεύξεις ότι είναι άδικο να κάνουμε ταυτόχρονα stress testing και load testing; Η απάντηση είναι «Όχι». Δεν είναι άδικο να κάνετε ταυτόχρονα δοκιμές ακραίων καταστάσεων και δοκιμές φορτίου.

Απαιτείται η εφαρμογή δοκιμών απόδοσης;

Η δοκιμή απόδοσης απαιτεί να γνωρίζετε να κωδικοποιείτε. Η γνώση προγραμματισμού αποτελεί πρόσθετο πλεονέκτημα.