Πως Να

Micro Focus UFT Mobile – Συμβουλές και κόλπα

4 Νοεμβρίου 2021

Πίνακας περιεχομένων

 • Micro Focus UFT Mobile – Συμβουλές και κόλπα – Ιαν 2021
  • 1. Επίλυση του σφάλματος όταν το αντικείμενο δεν μπορεί να αναγνωριστεί στο iOS13.x
  • 2. Επίλυση του σφάλματος όταν η εφαρμογή δεν μπορεί να ανεβάσει
  • 3. Οδηγίες για την επίλυση του προβλήματος όταν ορισμένες συσκευές Android δεν εμφανίζονται στο κέντρο κινητής τηλεφωνίας
  • 4. Επίλυση του σφάλματος αποτυχίας του αρχείου importCA.bat κατά την ενημέρωση του DM UFTM
  • 5. Επίλυση του σφάλματος όταν ο διακομιστής σύνδεσης αποσυνδεθεί στο UFT Mobile
  • 6. Διόρθωση του σφάλματος σύνδεσης στο UFT Mobile κατά την εμφάνιση του Κωδικού Σφάλματος 2912
  • 7. Διόρθωση των προβλημάτων που προέκυψαν λόγω του μη κρυπτογραφημένου κωδικού πρόσβασης
  • 8. Οδηγίες για την αναγνώριση των τηλεφώνων Xiaomi
  • 9. Ενεργοποίηση της προσομοίωσης barcode στο ITI
  • 10. Οδηγίες για την επαναφορά του κωδικού πρόσβασης στον υπερχρήστη PostgreSQL 9.3 (Postgres)
 • Micro Focus UFT Mobile – Συμβουλές και κόλπα – Φεβρουάριος 2021
  • 1. Επαναφορά του κωδικού πρόσβασης υπερχρήστη PostgreSQL 9.6 (Postgres).
  • 2. Οδηγίες για την επίλυση προβλημάτων αναγνώρισης αντικειμένων στο πρωτόκολλο TruClient Native Mobile, τα οποία κάποτε προκλήθηκαν από τη συσκευασία εφαρμογών για κινητές συσκευές στο Mobile Center
  • 3. Διορθώστε το σφάλμα όταν το UFTM μισοσβήσει μετά την εκκίνηση από τη Συσκευή Εργαστηρίου- UFTM 3.3 στο Chrome
  • 4. Μέθοδοι για την αλλαγή της θύρας υπηρεσίας πακέτου iOS
  • 5. Επίλυση του σφάλματος Δεν έμεινε χώρος στη συσκευή τη στιγμή της μεταφόρτωσης της εφαρμογής στο Mobile Center
  • 6. Οδηγίες για τη διόρθωση [UFT – Mobile Center] Σφάλμα FACILITY_ITF κατά τον χρόνο εκτέλεσης του σεναρίου
  • 7. Διόρθωση του σφάλματος κατά την εγκατάσταση των MC 1.52 και MC 2.0 – μεταβλητή COMSPEC.
  • 8. Οδηγίες εγκατάστασης των εφαρμογών iOS χρησιμοποιώντας το εργαλείο ideviceinstaller.exe
  • 9. Οδηγίες για την επίλυση του σφάλματος «Internal dështim Error Code:2000».
  • 10. Βήματα για τη διόρθωση του κωδικού σφάλματος CTBC-Upload APP 2110
 • Micro Focus UFT Mobile – Συμβουλές και κόλπα – Μάρτιος 2021
  • 1.UFT Mobile Server – πρόβλημα στο άνοιγμα των συνδέσεων με τη βάση δεδομένων
  • 2.[MC] Κατά τη δοκιμή με το Safari με IOS11 και άνω, η γλώσσα πρέπει να οριστεί στα Αγγλικά
  • 3.UFT Mobile Center – προβλήματα με την εγκατάσταση εφαρμογών στις συσκευές
  • 4.UFT Mobile – Δοκιμές με βιομετρική προσομοίωση με χρήση Geolocalization
  • Η εγκατάσταση 5.MC 2.7 σε 3.1 απέτυχε
  • 6.Δεν είναι δυνατός ο ορισμός της ημερομηνίας σε συσκευή iOS χρησιμοποιώντας UFT
  • 7.Αποτυχία εγκατάστασης συσκευασμένων εφαρμογών στην κύρια συσκευή μας CT50 με Android 4.4.4 μέσω MC 3
  • 8. Δεν είναι δυνατή η απομακρυσμένη εγκατάσταση της εφαρμογής προγράμματος περιήγησης mc στην έκδοση 2.80 του mobile center
  • 9.MC 3.0: Κατά την αλληλεπίδραση με μια εφαρμογή, υπάρχει τώρα μια νέα επιλογή για αναγκαστικό κλείσιμο εφαρμογών
  • 10.Δοκιμή εφαρμογών Advantage Mobile Center
  • 11.Το Mobile Center δεν μπόρεσε να δημιουργήσει μια συσκευασμένη έκδοση της εφαρμογής
 • Micro Focus UFT Mobile – Συμβουλές και κόλπα – Απρ 2021
 • Micro Focus UFT Mobile – Συμβουλές και κόλπα – Μάιος 2021
  • 1. Πώς να αλλάξετε τη θύρα υπηρεσίας πακέτου iOS
  • 2. Πώς να ξεπεράσετε τα προβλήματα αναγνώρισης αντικειμένων στο πρωτόκολλο TruClient Native Mobile, που προκαλούνται από τη συσκευασία εφαρμογών για κινητές συσκευές στο Mobile Center
  • 3. Απέτυχε η δημιουργία σφάλματος πιστοποιητικού διακομιστή κατά την εγκατάσταση του Mobile Center
  • 4. Επαναφορά κωδικού πρόσβασης υπερχρήστη (postgres) PostgreSQL 9.3
  • 5. Σφάλμα: Η αποδοχή της άδειας Xcode/iOS απαιτεί δικαιώματα διαχειριστή
  • 6. CTBC-Μεταφόρτωση κωδικού σφάλματος APP 2110
  • 7. Επαναφορά κωδικού πρόσβασης υπερχρήστη (postgres) PostgreSQL 9.6
  • 8. Mobile Center (MC): Απέτυχε η σύνδεση στο HPE Mobile Center κατά την εκτέλεση της δέσμης ενεργειών MC από το ALM.
  • 9. Πώς να χρησιμοποιήσετε το εργαλείο idevice_id.exe;
  • 10. Πώς να εγκαταστήσετε εφαρμογές iOS χρησιμοποιώντας το εργαλείο ideviceinstaller.exe;
 • Micro Focus UFT Mobile – Συμβουλές και κόλπα – Ιούνιος 2021
  • 1. Δημιουργία του έργου ενός μοντέλου εφαρμογής χρησιμοποιώντας μια μη συσκευασμένη εφαρμογή
  • 2. Λήψη πολύ ακανόνιστου λανθάνοντος χρόνου για συσκευές που είναι συνδεδεμένες στην τοπική υποδοχή
  • 3. Πρόβλημα απόδοσης προβολής ιστού συσκευής στο UFT 14.0
  • 4. Κατά τη σύνδεση στο MC, μερικές φορές λαμβάνουμε ένα σφάλμα «Κωδικός σφάλματος εσωτερικού αποτυχίας:2000».
  • 5. Πρόβλημα αναγνώρισης αντικειμένου στο πρόγραμμα περιήγησης για κινητά Chrome
  • 6. Η σύνδεση MC δεν μπορεί να συνδεθεί με τον διακομιστή MC
  • 7. MC 2.70 + Appium 1.6.3: Δεν ήταν δυνατή η έναρξη της περιόδου λειτουργίας Appium
  • 8. Επαναφέρετε τη λειτουργία pwd χρήστη που δεν λειτουργεί για την έκδοση MC 2.6
  • 9. Θέμα παράλληλης εκτέλεσης
  • 10. Σφάλμα κατά την απεγκατάσταση του διακομιστή Mobile Center

Micro Focus UFT Mobile – Συμβουλές και κόλπα – Απρ 2021

Σφάλμα: Το πρόγραμμα δεν μπορεί να ξεκινήσει επειδή το api-ms-win-crt-stdio-l1-1-0.dll λείπει από τον υπολογιστή σας

Υπάρχει κάποιο σφάλμα στα βοηθητικά προγράμματα iOS που συνοδεύουν το Mobile Centre. Σίγουρα θα βρούμε μια λύση σε αυτό το σφάλμα.

Τα βοηθητικά προγράμματα iOS που συνοδεύουν το Mobile Center (στην διαδρομή: serverlibimobiledevicewindows-amd64), όπως idevice_id.exe ή idevicesyslog.exe , το σφάλμα φαίνεται παρακάτω:

Μια παρενέργεια αυτού είναι ότι το Mobile Center δεν μπορεί να αναγνωρίσει τις συσκευές σας iOS κατά τη σύνδεση.

Αυτό το σφάλμα προκαλείται λόγω ακατάλληλης εγκατάστασης ή απεγκατάστασης του αρχείου api-ms-win-crt-stdio-l1-1-0.dll που αποτελεί μέρος του MS Visual C++ αναδιανεμόμενο πακέτο.

Εάν αντιμετωπίσετε αποτυχία εγκατάστασης κατά την εγκατάσταση/επανεγκατάσταση του απαιτούμενου πακέτου Visual C++, τότε εγκαταστήστε την ενημέρωση για Universal C Runtime σύμφωνα με την έκδοση του λειτουργικού συστήματος Windows:

Περιορισμός για την υπογραφή αρχείου IPA με πολλαπλά προφίλ

Εδώ σε αυτό το άρθρο, θα δούμε σχετικά με τους περιορισμούς. Είναι δυνατή η υπογραφή ενός αρχείου IPA με πολλαπλά προφίλ παροχής; Είναι δυνατή η υπογραφή ενός αρχείου IPA (εφαρμογή iOS) με πολλαπλά προφίλ παροχής προγραμματιστών με το εργαλείο Mobile Center – HPMCEnabler;

Ας ελέγξουμε τη λύση σε αυτά τα ζητήματα.

Όχι, δεν είναι δυνατή η υπογραφή ενός αρχείου IPA με πολλαπλά προφίλ παροχής. Επειδή υπάρχει ένας τρέχων περιορισμός από την Apple που επιτρέπει την υπογραφή μόνο με ένα προφίλ παροχής. Πρέπει να διευκρινίσουμε ότι τυχόν επεκτάσεις στην εφαρμογή αποτελούν μέρος του αρχείου IPA και δεν μπορούν να υπογραφούν ξεχωριστά, επειδή δεν μπορούν να διανεμηθούν ξεχωριστά.

Είναι συσκευασμένα μέσα στο αρχείο IPA. Ως εκ τούτου, θα είναι καλύτερο να συμπεριλάβετε τις δυνατότητες των επεκτάσεων στο ίδιο προφίλ παροχής που θα χρησιμοποιηθεί για την υπογραφή του αρχείου IPA.

Mobile Center – Συμβατότητα ALM

Εδώ, σε αυτό το άρθρο, θα δούμε τη συσχέτιση μεταξύ των εκδόσεων του Mobile Center και του ALM. Στην πραγματικότητα, πρέπει να έχετε μια συγκεκριμένη έκδοση Mobile Center για να ταιριάζει με την έκδοση ALM. Για παράδειγμα, το Mobile Center 2.51 είναι απλώς συμβατό με το ALM 12.21 Patch 5.

Αλλά το κύριο ερώτημα, είναι απλώς να εκπληρωθεί αυτή η απαίτηση; Αν χρειαστεί, πότε;

Ναι, είναι απαραίτητο να εκπληρωθεί αυτή η απαίτηση. Οι εκδόσεις ALM και Mobile Center πρέπει να συμμορφώνονται με την τεκμηρίωσή μας, μόνο όταν το χρησιμοποιείτε Επέκταση ALM για Mobile Center . Αυτή η δυνατότητα θα σας επιτρέψει να τρέξετε δοκιμές των εφαρμογών σας για κινητά απευθείας από την APM.

Υπάρχει ένας άλλος τρόπος για να το κάνετε αυτό, δηλαδή απλά πρέπει να βεβαιωθείτε ότι η έκδοση του Mobile Center είναι συμβατή με το UFT σας, LoadRunner , Sprinter, κ.λπ.

Mobile Center (MC): Υποστηρίζει το Mobile Center και παρέχει την ακόλουθη απόδοση Εφαρμογών για κινητά @ φορητή συσκευή.

Τι είδους πλεονέκτημα υποστηρίζει το Mobile Center και παρέχει τις ακόλουθες επιδόσεις Εφαρμογών για κινητά @ φορητή συσκευή; Εδώ είναι μερικά από μια ανάλυση.

1.Ανάλυση χρόνου απόκρισης

2. Ανάλυση συντριβής/σφαλμάτων

3. Ανάλυση αποστράγγισης μπαταρίας

Τέσσερα. Χρήση επεξεργαστή Ανάλυση

5. Προσομοίωση Δικτύου

6. Ανάλυση Μεταφοράς Δεδομένων

7. Ελλειψη μνήμης Ανάλυση

8. Ανάλυση χρήσης GPU

Η υπηρεσία που ονομάζεται Appulse mobile είναι ένα είδος εκτεταμένης υπηρεσίας που ενσωματώνεται με το MC και θα μπορούσε να κάνει ανάλυση επιπέδου παραγωγής. Το επισυναπτόμενο Appulse Mobile Demo είναι μια από τις απλούστερες εισαγωγές και οδηγούς χρήστη για να συνδεθείτε στη δοκιμαστική σελίδα για να έχετε μια εμπειρία για τις λειτουργίες. Θα μπορούσε να εκπληρώσει τις περισσότερες από τις απαιτήσεις.

Αυτό το πιστοποιητικό υπογράφηκε από άγνωστη αρχή

Έχετε παρατηρήσει ποτέ μια κόκκινη ετικέτα στα στοιχεία του πιστοποιητικού από την εφαρμογή Keychain, ενώ εργάζεστε στη διαδικασία επαναυπογραφής των πρακτόρων iOS;

Ενώ εργαζόμαστε στη διαδικασία εκ νέου υπογραφής πρακτόρων iOS, ενδέχεται να βρούμε μια κόκκινη ετικέτα με αυτό το μήνυμα στις λεπτομέρειες του πιστοποιητικού από την εφαρμογή Keychain Access: Αυτό το πιστοποιητικό υπογράφηκε από άγνωστη αρχή

Είναι απαραίτητο να έχετε εγκαταστήσει μια αξιόπιστη αρχή έκδοσης πιστοποιητικών (CA) της Apple κατά την υπογραφή κωδικού μιας εφαρμογής σε περιβάλλον macOS. Αυτό απαιτείται προκειμένου η Apple να αναγνωριστεί ως αξιόπιστη ΑΠ από την εφαρμογή Keychain Access.

Εάν δεν έχει εγκατασταθεί η αξιόπιστη αρχή έκδοσης πιστοποιητικών της Apple, οποιοδήποτε πιστοποιητικό έχει εκδοθεί από την Apple θα εμφανίζεται ως άκυρο. Εάν θέλετε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτό, χρησιμοποιήστε το παρεχόμενο Σύνδεσμος :

Πρέπει να κάνουμε λήψη και εγκατάσταση Apple Worldwide Developer Relations Certificate Authority . Ακολουθήστε τα παρακάτω γραπτά βήματα.

Βήμα 1: Λήψη πιστοποιητικού

Βήμα 2: Εγκαταστήστε το (κάντε διπλό κλικ).

Βήμα 3: Βεβαιωθείτε ότι το πιστοποιητικό σας είναι πλέον έγκυρο (πράσινο) και δεν περιέχει το αναφερόμενο σφάλμα.

Τα αρχεία IPA δεν αναπτύσσονται σε συσκευές iOS

Έχουμε ένα σφάλμα υπογραφής στο MC 2.53. Η ανάπτυξη αρχείων IPA σε συσκευές iOS έχει ως αποτέλεσμα αυτό

Έχουμε ένα σφάλμα υπογραφής στο MC 2.53. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την ανάπτυξη αρχείων IPA σε συσκευές iOS. Τα αρχεία Agent και Agent launcher έχουν παραιτηθεί και προστεθούν στον φάκελο Agent.

Το πιστοποιητικό ανάπτυξης και το προφίλ παροχής έχουν ενημερωθεί με νέα που ισχύουν.

Αυτό το σφάλμα οφείλεται στο γεγονός ότι το WebDriverAgent δεν έχει υπογραφεί.

Μπορείτε να το διορθώσετε απλώς υπογράφοντας το WebDriverAgent μαζί με τα αρχεία Agent και Agent Launcher. Για αναφορά, μπορείτε να ελέγξετε το δικό μας λεπτομερή τεκμηρίωση για την εκ νέου υπογραφή των εφαρμογών Agent

Σφάλμα Δεν έμεινε χώρος στη συσκευή κατά τη μεταφόρτωση της εφαρμογής στο Mobile Center

Παρουσιάστηκε σφάλμα κατά τη μεταφόρτωση μιας εφαρμογής στο Mobile Centre. Το σφάλμα είναι Δεν υπάρχει χώρος στη συσκευή.

Οι χρήστες λαμβάνουν σφάλμα κατά τη μεταφόρτωση των εφαρμογών στον διακομιστή του Mobile Center. Αυτό προκαλείται από: java.io.IOException: Δεν υπάρχει χώρος στη συσκευή

στο java.io.FileOutputStream.writeBytes(Εγγενής μέθοδος) ~[na:1.7.0_76]

στο java.io.FileOutputStream.writeBytes(FileOutputStream.java:345) ~[na:1.7.0_76]

στο org.apache.commons.io.output.ThresholdingOutputStream.write(ThresholdingOutputStream.java:129) ~[commons-io-2.4.jar:2.4]

στη διεύθυνση org.apache.commons.fileupload.util.Streams.copy(Streams.java:103) ~[commons-fileupload-1.2.2.jar:1.2.2]

στο org.apache.commons.fileupload.util.Streams.copy(Streams.java:66) ~[commons-fileupload-1.2.2.jar:1.2.2]

στο org.apache.commons.fileupload.FileUploadBase.parseRequest(FileUploadBase.java:366) ~[commons-fileupload-1.2.2.jar:1.2.2]

… 51 κοινά πλαίσια παραλείφθηκαν

Ο λόγος πίσω από το σφάλμα είναι η έλλειψη χώρου στο διαμέρισμα /opt/hpmc.

Μεγεθύνετε το διαμέρισμα /opt/hpmc ή διαγράψτε ορισμένα αρχεία εκεί για να ελευθερώσετε χώρο.

Σφάλμα κατά την εγκατάσταση των MC 1.52 και MC 2.0 – μεταβλητή COMSPEC

Υπάρχει ένα σφάλμα στη μεταβλητή περιβάλλοντος COMSPEC. Δεν φαίνεται να δείχνει το cmd.exe

Υπάρχει ένα σφάλμα στη μεταβλητή περιβάλλοντος COMSPEC. Δεν φαίνεται να δείχνει το cmd.exe

Προφανώς, αυτό Το σφάλμα προκαλείται από το Postgres Installer

Πρέπει να διορθώσουμε αυτό το σφάλμα. Για αυτό, ελέγξτε ότι έχετε τελειώσει με όλα όσα γράφονται παρακάτω.

 1. Βεβαιωθείτε ότι εκτελείτε την εγκατάσταση ως πλήρης τοπικός διαχειριστής και ότι η προτροπή cmd δεν περιορίζεται σε συγκεκριμένους χρήστες.
 2. Θα μπορούσε επίσης να σχετίζεται με το προεπιλεγμένο όνομα φακέλου TMP που χρησιμοποιείται από το πρόγραμμα εγκατάστασης Postgres για την αποθήκευση των αρχείων κατά την εγκατάσταση.
 3. Αλλάξτε τις μεταβλητές συστήματος TMP και TEMP (ελέγξτε εάν υπάρχουν συγκεκριμένες τιμές χρήστη) σε κάποιο βασικό φάκελο όπως C:Temp που θα είναι διαθέσιμος για οποιονδήποτε χρήστη (βεβαιωθείτε ότι έχετε δικαιώματα πρόσβασης).