Δοκιμή Λογισμικού

Οι 20 κορυφαίες εταιρείες δοκιμών λογισμικού

Οι 20 κορυφαίες εταιρείες δοκιμών λογισμικού

Κατάλογος με τις καλύτερες εταιρείες δοκιμών λογισμικού που παρέχουν υπηρεσίες δοκιμής λογισμικού για κορυφαίες εταιρείες σε όλο τον κόσμο. Αυτή η λίστα πρέπει να σας βοηθήσει.

Απελευθέρωση υποψηφίου

Απελευθέρωση υποψηφίου

Η δοκιμή του υποψηφίου έκδοσης είναι μία από τις τεχνικές για την αποφυγή κρίσιμων προβλημάτων.

Κορυφαία 50 εργαλεία δοκιμής λογισμικού

Κορυφαία 50 εργαλεία δοκιμής λογισμικού

Τα Εργαλεία Δοκιμών Λογισμικού είναι εφαρμογές που χρησιμοποιούνται για τη δοκιμή διαφόρων προϊόντων λογισμικού πριν από την κυκλοφορία τους στην αγορά.

Software Testing Artifacts – Λεπτομερής Οδηγός

Software Testing Artifacts – Λεπτομερής Οδηγός

Αυτό το άρθρο θα σας παρέχει λεπτομέρειες σχετικά με όλα τα τεχνουργήματα δοκιμών λογισμικού που δημιουργούνται ως μέρος της δοκιμής λογισμικού για ένα έργο

Software Testing Artifacts – Λεπτομερής Οδηγός

Software Testing Artifacts – Λεπτομερής Οδηγός

Αυτό το άρθρο θα σας παρέχει λεπτομέρειες σχετικά με όλα τα τεχνουργήματα δοκιμών λογισμικού που δημιουργούνται ως μέρος της δοκιμής λογισμικού για ένα έργο

Software Testing Artifacts – Λεπτομερής Οδηγός

Software Testing Artifacts – Λεπτομερής Οδηγός

Αυτό το άρθρο θα σας παρέχει λεπτομέρειες σχετικά με όλα τα τεχνουργήματα δοκιμών λογισμικού που δημιουργούνται ως μέρος της δοκιμής λογισμικού για ένα έργο

Software Testing Artifacts – Λεπτομερής Οδηγός

Software Testing Artifacts – Λεπτομερής Οδηγός

Αυτό το άρθρο θα σας παρέχει λεπτομέρειες σχετικά με όλα τα τεχνουργήματα δοκιμών λογισμικού που δημιουργούνται ως μέρος της δοκιμής λογισμικού για ένα έργο

Software Testing Artifacts – Λεπτομερής Οδηγός

Software Testing Artifacts – Λεπτομερής Οδηγός

Αυτό το άρθρο θα σας παρέχει λεπτομέρειες σχετικά με όλα τα τεχνουργήματα δοκιμών λογισμικού που δημιουργούνται ως μέρος της δοκιμής λογισμικού για ένα έργο

Καταρράκτης vs Agile: Διαφορές, πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα

Καταρράκτης vs Agile: Διαφορές, πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα

Το Waterfall vs Agile είναι μια σημαντική έννοια που πρέπει να κατανοήσετε, ώστε να μπορείτε να επιλέξετε τη σωστή μεθοδολογία για τα έργα σας. Αυτό θα σας βοηθήσει να διαχειριστείτε τα έργα.

Τι είναι η δοκιμή αυτοματισμού; Διαδικασία, Οφέλη και Εργαλεία

Τι είναι η δοκιμή αυτοματισμού; Διαδικασία, Οφέλη και Εργαλεία

Οι δοκιμές αυτοματισμού αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της δοκιμής λογισμικού, καθώς βοηθά στον γρήγορο και αποτελεσματικό έλεγχο των εφαρμογών. Διευκολύνει επίσης τις επαναλαμβανόμενες δοκιμές.

Οδηγός για αρχάριους για ελαττώματα στη δοκιμή λογισμικού

Οδηγός για αρχάριους για ελαττώματα στη δοκιμή λογισμικού

Επομένως, είναι σημαντικό οι υπεύθυνοι δοκιμών να εξετάζουν πολύπλοκες εφαρμογές πολλαπλών επιπέδων και να αναγνωρίζουν, να τεκμηριώνουν, να παρακολουθούν και να επιδιορθώνουν τα πολυάριθμα σφάλματα ή ελαττώματα.

Εκμάθηση δοκιμής White Box για αρχάριους

Εκμάθηση δοκιμής White Box για αρχάριους

Το White Box Testing είναι μία από τις μεθόδους δοκιμής λογισμικού κατά την οποία η δομή και η υλοποίηση του λογισμικού είναι γνωστή σε αυτόν που το δοκιμάζει.

Εκμάθηση δοκιμής γκρι κουτιού για αρχάριους

Εκμάθηση δοκιμής γκρι κουτιού για αρχάριους

Το Gray Box Testing είναι μια τεχνική δοκιμής λογισμικού που εκτελείται με λιγότερες πληροφορίες σχετικά με την εσωτερική λειτουργικότητα του προγράμματος ή του κώδικα. Γκρι κουτί

Μάθετε για το Cloud Testing

Μάθετε για το Cloud Testing

Το Cloud Testing είναι ένας τύπος δοκιμών κατά τον οποίο η εφαρμογή ελέγχεται χρησιμοποιώντας υπηρεσίες υπολογιστικού νέφους. Ο σκοπός αυτής της δοκιμής είναι η δοκιμή της εφαρμογής

Δοκιμή φόρτωσης για αρχάριους

Δοκιμή φόρτωσης για αρχάριους

Η δοκιμή φόρτωσης προσδιορίζει εάν η υποδομή που χρησιμοποιείται για τη φιλοξενία της εφαρμογής είναι επαρκής ή όχι. Χρησιμοποιείται για να διαπιστώσει εάν η απόδοση της εφαρμογής

Κατανόηση της παρακολούθησης απόδοσης εφαρμογής για αρχάριους

Κατανόηση της παρακολούθησης απόδοσης εφαρμογής για αρχάριους

Αυτό είναι όπου τα εργαλεία παρακολούθησης απόδοσης εφαρμογής (APM) εισέρχονται στο επιχειρηματικό παράδειγμα.

Κορυφαία 14 καλύτερα εργαλεία δοκιμών απόδοσης

Κορυφαία 14 καλύτερα εργαλεία δοκιμών απόδοσης

Παρακάτω είναι η λίστα με τα κορυφαία 14 καλύτερα εργαλεία δοκιμών απόδοσης που είναι προς το παρόν διαθέσιμα για δοκιμή λογισμικού.